Από 20 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 09:00 - 11:00 και 11:00 - 13:00 στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Ηρακλείου

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) προτίθεται να υλοποιήσει εργαστήρια (Workshops) επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού για αποφοίτους μαθητές ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. - υποψηφίους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό τη διευκόλυνση συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, από 20 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 09:00 - 11:00 και 11:00 - 13:00.

Οι συμβουλευτικές συνεδρίες (συναντήσεις) θα γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Μονοφατσίου 8, 2ος όροφος). 

Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο:
2810 333783, κατά τις ώρες 08:00 – 09:00 και 13:00-15:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και ο ανώτατος αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέρχεται σε 20 μαθητές ανά ομάδα σε κάθε συνεδρία.