Τι αναφέρει το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως

Οριστική λύση σ’ ένα χρόνιο ζήτημα που αποτελούσε τροχοπέδη για την ορθολογική χωροταξική και πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής, τα τελευταία είκοσι χρόνια, δίνει η υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος 

για την "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Παλαιό Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (ν. Χανίων) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος».

Υπ Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και μεταξύ άλλων σε αυτό αναφέρονται και τα εξής:

Άρθρο 1
Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών του τμήματος του ανατολικού ρέματος που βρίσκεται εντός του οικισμού Παλαιό Γεράνι του δήμου Πλατανιά (Ν. Χανίων), όπως αυτές θεωρήθηκαν στις 9-9-2003 από τη Δ/
νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων....

Άρθρο 2
Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Παλαιό Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (ν. Χανίων), που έχει οριοθετηθεί με τις υπ’ αρ. 8231/8-4-1987 (Δ΄ 447) και 291/2-2-1988 αποφάσεις του Νομάρχη Χανίων και περιλαμβάνει οριοθετημένο τμήμα επιφάνειας 270 στρεμμά-
των και περιοχή επέκτασης επιφάνειας 480 στρεμμάτων, με το καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων πρασίνου, πλατείας, στάθμευσης αυτοκινήτων, γηπέδου αθλοπαιδιών, παιδικής χαράς, χώρου πάρκου, εμπορικού κέντρου, εκκλησίας, δημοτικού
αναψυκτηρίου, δημοτικού κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, δημοτικού σχολείου, νηπιαγωγείου - βρεφονηπιακού σταθμού.....

Με επόμενα άρθρα εγκρίνεται και ο πολεοδομικός κανονισμός και καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια, συντελεστές δόμησης και όροι για κατοικίες, επιχειρήσεις κλπ.

Στο θέμα θα αναφερθεί στιν 1μμ της Τετάρτης ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, παρουσία και των πρώην Δημάρχων Γιώργου Τζαγκαράκη και Γιάννη Κοτσιφάκη.

Το Προεδρικό Διάταγμα όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ