Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν το όραμα της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με πίστη στις αρχές της και αποδεικνύοντας στην πράξη την υπεύθυνη στάση της σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, απέσπασε πρόσφατα τέσσερις σημαντικές διακρίσεις, που υπογραμμίζουν το θετικό αντίκτυπο των ενεργειών της τόσο προς την κοινωνία, όσο και προς το περιβάλλον.

Η εταιρία επιβραβεύτηκε για το αποτέλεσμα που φέρνει η γόνιμη συνεργασία και η ομαδική προσπάθεια, λαμβάνοντας το Αριστείο της Ενότητας «Συνεργασία Επιχειρήσεων – Προμηθευτών», κατηγορία «Μεγάλη Επιχείρηση», για την ενέργεια «Χάρισε Δύναμη Pantene Pro V» στο πλαίσιο της 7ης διοργάνωσης των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ).

Επιπλέον, η ΑΒ Βασιλόπουλος με ουσιαστική μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και απρόσκοπτη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, επιβραβεύτηκε για τις καινοτόμες πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης που έχει αναπτύξει λαμβάνοντας τρία σημαντικά βραβεία στη διοργάνωση των Energy Mastering Awards 2017:

  • GOLD βραβείο στην κατηγορία  Energy Conservation
  • SILVER βραβείο στην κατηγορία Lighting Retrofit
  • BRONZE βραβείο στην κατηγορία BEMS, Building Automations – Smart Building Systems (metering – lighting control – HVAC & R systems)

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν το όραμα της ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα καλύτερο αύριο και αποτελούν ισχυρό κίνητρο, αλλά και βαθιά δέσμευση ότι θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να υλοποιεί ενέργειες Εταιρικής Υπευθυνότητας και να εφαρμόζει υπεύθυνη πολιτική στις διαδικασίες της.

Energy Mastering Awards 2017 - GOLD βραβείο στην κατηγορία Energy Conservation, ο κ. Τσώνης Ιωάννης, Technical Operations Director της ΑΒ Βασιλόπουλος παραλαμβάνει το βραβείο


Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ - Αριστείο της ενότητας «Συνεργασία Επιχειρήσεων – Προμηθευτών», στην κατηγορία «Μεγάλη Επιχείρηση»: από αριστερά προς τα δεξιά ο Κίμωνας Δοκουμετζίδης, Buying Director Non Food της ΑΒ Βασιλόπουλος με την Δέσποινα Πάσσαρη, Διευθύντρια Εταιρικής επικοινωνίας Κεντρικής & Νοτιανατολικης Ευρώπης και τον Αντώνη Γκορτζή, Πρόεδρο ΕΒΕΝ Ελλάδας