Όσοι είναι κάτοχοι Αγροτικών Μηχανημάτων Πολλαπλής Χρήσης τύπου Jeep πρέπει να θεωρήσουν την Άδεια Κυκλοφορίας

"Όσοι είναι κάτοχοι Αγροτικών Μηχανημάτων Πολλαπλής Χρήσης τύπου Jeep παρακαλούνται να θεωρήσουν την Άδεια Κυκλοφορίας αυτών στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 28213-46537. "