Συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην 1η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για την Ανάπτυξη της Διακρατικής και Διαπεριφερειακής Πρωτοβουλίας στα Βαλκάνια.

Το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 διοργανώθηκε η 1η Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας με στόχο την ανάπτυξη διακρατικής και διαπεριφερειακής στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης στα Βαλκάνια, στο πλαίσιο εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη Βλάστη Κοζάνης. Συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών - συνεργειών, με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Στη Συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για μεταφορά τεχνογνωσίας σε περιφερειακό επίπεδο με τη δημιουργία εθνικών σημείων επαφής για την εφαρμογή και παρακολούθηση της πρωτοβουλίας καθώς και ενεργούς μηχανισμούς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας ως δομικό στοιχείο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των Επιχειρήσεων στον βαλκανικό χώρο.

Η εν λόγω Συνάντηση συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε συνέργεια με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η συνάντηση τελούσε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Παρατήρησης Γης (GEO), ενώ ρόλο επιταχυντή επιτελεί το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ως διαπεριφερειακός οργανισμός του GEO στην περιοχή των Βαλκανίων. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συμμετέχει ως ενεργός εταίρος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος. 

Στη Συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ.Ευάγγελος Αποστόλου, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ.Βασίλειος Μαγκλάρας, η Γενική Γραμματέας της Διακυβερνητικής Ομάδας Παρατήρησης της Γης των Ηνωμένων Εθνών (GEO), συντονιστές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη γεωργική παρακολούθηση (GEOGLAM), εκπρόσωποι της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών (μέσω τηλεδιασκέψεων), ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και προεδρεύων του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, κ.Βασίλης Μιχελάκης, οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας - Θράκης, κ.Γιάννης Σάββας, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, κ.Νίκος Ντίτορας, Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κ.Νίκος Παπαθεοδώρου, Κρήτης, κ.Μαρία Κοζυράκη και Αιγαίου, κ.Νίκος Θεοδωρίδης, Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας καθώς επίσης και Γενικοί Γραμματείς και Περιφερειάρχες Βαλκανικών Χωρών, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Επιμελητήρια Βαλκανικών Κρατών καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών και τοπικών φορέων. 

Το απόγευμα της 16ης Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα προκαταρκτική συνάντηση γνωριμίας των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου -  Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Κρήτης και, Αιγαίου με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Θεόδωρο Καρυπίδη και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη Γενική Γραμματέα της Διακυβερνητικής Ομάδας Παρατήρησης της Γης των Ηνωμένων Εθνών, τους συντονιστές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη γεωργική παρακολούθηση και τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.Γιώργο Ζαλίδη, επιστημονικό υπεύθυνο του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

Επίσης, στο περιθώριο των διήμερων συναντήσεων, οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος  και έθεσαν τις βάσεις για μια ενεργή και εποικοδομητική συνεργασία και δικτύωσή τους  με στόχο την καλύτερη δυνατή επίτευξη ποιοτικών αποτελεσμάτων στο κοινό πεδίο των κρατικών υποθέσεων που διαχειρίζονται.