Ο Σύλλογος Εργαζομένων Βενιζελείου Γ.Ν διοργανώνει τον 1ο Δρόμο για την Υγεία -  Ποδηλατικό Περίπατο, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 απο τον Καράβολα στο Βενιζέλειο Γ.Ν.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:30 π.μ με τις εγγραφές, θα συνεχιστεί με το βιοκινητικό παιχνίδι στις 10:00 για τους μικρούς μας φίλους και στη συνέχεια με τον ποδηλατικό περίπατο στις 11:00 π.μ.

Στα πλάισια της εκδήλωσης στον χώρο τερματισμού ( Βενιζέλειο Γ.Ν) θα γίνει κλήρωση ποδηλάτων.

Με στόχο την προβολή ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής καλούμε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στην εκδήλωση με γνώμονα την υγεία και την άθληση.

Γενικοί κανόνες της εκδήλωσης

ΓΕΝΙΚΑ

Ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα πρέπει να γνωρίζει ότι η συμμετοχή του/της είναι καθαρά και μόνο εθελοντική.

Η συμμετοχή εξασφαλίζεται αποκλειστικά με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής (μέσω του Facebook, των Site του Web App ή έγγραφη δια ζώσης) και τη λήψη αριθμού συμμετοχής από τη διοργάνωση.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, ρητά απαγορεύεται η ρίψη κάθε είδους αντικειμένων και απορριμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο.
Κάθε συμμετέχων/χουσα με τη δήλωση συμμετοχής του/της, απαλλάσσει τους διοργανωτές από κάθε ευθύνη κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής που συμμετέχει με δική του/της ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα ή φθορά, ή απώλεια, ή καταστροφή υλικού, ένδυσης, ποδηλάτων κλπ.
H επιστροφή των ποδηλάτων στο σημείο απ’ όπου το παρέλαβαν γίνεται με ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα

ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για το βιοκινητικό παιχνίδι απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί για κάθε ανήλικο η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής από τον κηδεμόνα του.
Παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας Γυμνασίου (4-12 ετών) επιβάλλεται να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τις οδηγίες των προπονητών.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Για τον ποδηλατικό περίπατο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί από κάθε ενήλικα, ή/και για κάθε ανήλικο από τον κηδεμόνα του, η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής.

Λόγω της κίνησης στο οδικό δίκτυο ποδηλάτες και  συνοδοί για τη δική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των υπολοίπων οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τις υποδείξεις της τροχαίας και των εθελοντών συνοδών.

Δεν επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις και οι αλλαγές πορείας από την προκαθορισμένη διαδρομή.
Για την ασφαλή ολοκλήρωση της συμμετοχής επιβάλλεται ελαφρά αθλητική ή αθλητική ποδηλατική περιβολή με κράνος.

Σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε προβλήματος (π.χ. βλάβη ποδηλάτου) και εφόσον αυτό είναι εφικτό θα παρέχεται υποστήριξη. Διαφορετικά, ποδήλατο και ποδηλάτης/τρια  θα μεταφέρονται  με το όχημα υποστήριξης που θα ακολουθεί.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ

Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει αριθμό συμμετοχής, δηλαδή στη βιοκινητική εκπαίδευση και στον ποδηλατικό περίπατο και αφού ολοκληρωθεί η έλευση τους στο χώρο της κλήρωσης (Βενιζέλειο Νοσοκομείο).

Ο ίδιος ο αριθμός συμμετοχής αποτελεί και τον αριθμό για την κλήρωση πολλαπλασιαζόμενο επί 3 (δήλωση συμμετοχής έως και τις 15/06/2017), επί 2 (δήλωση συμμετοχής έως και τις 21/06/2017) και επί 1 (δήλωση συμμετοχής έως και τις 25/06/2017).

Τα δώρα (ποδήλατα) θα αριθμηθούν πριν την κλήρωση με αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνεται αφού πρώτα οριστεί ο αριθμός του δώρου (1,2,3 κ.α.) που πρόκειται να κληρωθεί κάθε φορά.

Θα υπάρξει και δεύτερη κλήρωση τριών διαφορετικών δώρων …. χειρός!!. Αυτή θα γίνει με την χρήση του Web App ανεξαρτήτως με το αν θα συμμετέχει στο βιοκινητικό παιχνίδι, ποδηλατικό περίπατο με την διαδικασία που θα ανακοινωθεί στην εφαρμογή "Δρόμος για την Υγεία 2017 ".
Κάθε συμμετέχων που θα κερδίσει δώρο στην κλήρωση δε δικαιούται νέο δώρο σε τυχόν νέα επόμενη επιτυχία του λόγω των πολλαπλών αριθμών συμμετοχής του.

Κάθε επιτυχών μπορεί να ανταλλάξει το δώρο του με κοινή συναίνεση με άλλον επιτυχόντα.

Κάθε επιτυχών μπορεί να ζητήσει την αλλαγή του δώρου του από το κατάστημα προσφοράς (εκτός των ρολογιών) , εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί και είναι άθικτο, με νέο μεγαλύτερης και μόνο αξίας αφού καταβάλει την όποια διαφορά στο κατάστημα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετάλλιο και βεβαίωση συμμετοχής δικαιούνται όλες και όλοι που συμμετείχαν στο βιοκινητικό παιχνίδι και στον ποδηλατικό περίπατο.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες κατά την αποχώρηση τους να τηρήσουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.