Την Δευτέρα 26 Ιουνίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 26η  του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κάτω Χωριού(κατακύρωση σύμβασης).

Θέμα 2ο: «΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Πεζοδρομίου και πλατείας (επεμβάσεις παραλιακού μετώπου ΔΕ Μακρύ Γιαλού)».

Θέμα 3ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στη Γραλυγιά».

Θέμα 4ο:΅:Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου