Λόγω αιφθνίδιου θανάτου του βασικού ομιλητή

Η προγραμματισμένη Επιστημονική Εκδήλωση  «HPV σχετιζόμενα νοσήματα» Για το Σάββατο 01 Ιουλίου ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  λόγω αιφνιδίου θανάτου του καθηγητή της κυτταρολογίας  κ.Καρακίτσου Πέτρου ,βασικού ομιλητή της εκδήλωσης .

Εκ της Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας 

Εκ του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων