Ανακοίνωση εξέδωσαν οι "Ελεύθεροι Δημότες Μαλεβιζίου" αναφορικά με ορισμένα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν σε σχέση με την υπόθεση του master plan του ΟΛΗ για τα Λινοπεράματα, καθώς και τη στάση των εμπλεκόμενων φορέων.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά από πρόταση της δημοτικής κίνησης «Ελεύθεροι Δημότες Μαλεβιζίου» όρισε μια διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα επιλαμβάνονταν των θεμάτων των τελών ελλιμενισμού και της χερσαίας ζώνης που διαχειρίζεται ο ΟΛΗ, καθώς και του ζητήματος που προέκυψε «ξαφνικά» και αφορούσε στην κατασκευή μόλου μήκους περίπου 500 μέτρων στον κόλπο των Λινοπεραμάτων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ.

Η δημοτική αρχή ισχυρίστηκε ότι τυχαία έλαβε γνώση των σχεδιασμών αυτών, παρόλο που το θέμα είναι γνωστό εδώ και 8 χρόνια και είχε απασχολήσει ξανά το ΔΣ του δήμου στις 27.04.2012.

Οι σύμβουλοι της πλειοψηφούσας παράταξης, καθώς και ο ίδιος ο δήμαρχος, έδειξαν  να αιφνιδιάζονται και να εξοργίζονται, καθώς είναι γνωστό, ότι δεν είναι ανεκτή από την τοπική κοινωνία οποιαδήποτε νέα κατασκευή, που θα μονιμοποιούσε τις ρυπογόνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εδρεύουν στην περιοχή.  Υπάρχει μάλιστα και ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του δήμου με αύξοντα αριθμό 131/2012 αναρτημένη στη διαύγεια  με ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΣ-ΧΙΤ.

Η αδράνεια του δήμου και ένα σοβαρό φάουλ

Ένα έγγραφο όμως που έλαβε ο δήμος στις 17 Μαΐου 2017 με αριθμό πρωτοκόλλου 8907, και το οποίο έπρεπε να παραδοθεί στο γραφείο δημάρχου, στην τεχνική υπηρεσία και το λιμενικό ταμείο, εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για την ειλικρίνεια, τις προθέσεις, την πρακτική και τις διαδικασίες του δήμου και καταρρίπτει τους ισχυρισμούς περί τυχαίας ανακάλυψης:

Το επίσημο έγγραφο αυτό, με αποστολέα την αιρετή περιφέρεια,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή ιδιώτη,  να υποβάλει προτάσεις ή να προβεί σε ένσταση αναφορικά με  το έργο αυτό. Η διάρκεια υποβολής ενστάσεων καθορίζεται στο έγγραφο αυτό στις 30 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στον τύπο.

Αυτό σημαίνει, ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την υποβολή ενστάσεων, που θα συνέβαλαν στην οριστική εγκατάλειψη των σχεδιασμών «εκσυγχρονισμού» των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, που υποβαθμίζουν την περιοχή.

Προς τι λοιπόν τα κροκοδείλια δάκρυα και η δημιουργία εντυπώσεων τη στιγμή που το θέμα πέρασε κυριολεκτικά στο «ντούκου»; Η δημοτική αρχή οφείλει μια πειστική εξήγηση στους δημότες!

Υπήρξε όμως και μια άλλη «ανορθογραφία»: Στη συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα 26 Ιουνίου με την περιφέρεια και τον ΟΛΗ, δεν καλέστηκε, αν και είναι μέλος της διαπαραταξιακής επιτροπής, που ορίστηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 19.06.2017, ο εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου.  Κατά πληροφορίες δεν καλέστηκαν και άλλα μέλη της επιτροπής αυτής. Έγινε δηλαδή ένα επιλεκτικό κάλεσμα, το οποίο εγείρει και αυτό μεγάλα ερωτήματα, για τις προθέσεις της δημοτικής αρχής, τη νοοτροπία και τους στόχους της.

Η παράταξή μας θα ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση της διαπαραταξιακής επιτροπής για τα Λινοπεράματα και η δημοτική αρχή θα καλεστεί να δώσει επίσημα εξηγήσεις.

Ο ΟΛΗ σφύριζε αδιάφορα…

Θεωρούμε αναγκαίο, σε συνέχεια της πρώτης μας ανακοίνωσης από τις 20.06.2017 και τα ερωτήματα που θέσαμε, να επισημάνουμε για τη στάση του ΟΛΗ στην όλη υπόθεση:

1.Ο ΟΛΗ συνέχισε τη διαδικασία ενός παλαιότερου σχεδιασμού, ενώ γνώριζε, (παραπέμπουμε στην ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του δήμου Μαλεβιζίου τον Απρίλη του 2012, αλλά και στις πρόσφατες προσωπικές συναντήσεις του προέδρου του ΟΛΗ με φορείς της περιοχής), ότι η τοπική κοινωνία ήταν άκρως αντίθετη στους σχεδιασμούς αυτούς. Ο ΟΛΗ συμπεριφέρθηκε ως ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός διεκπεραίωσης, ερήμην της τοπικής κοινωνίας.

Από τα έγγραφα του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας προκύπτει, ότι τη χρονική στιγμή των συναντήσεων του προέδρου του ΟΛΗ με τους φορείς της περιοχής, αν και γνώριζε ολόκληρο το σχεδιασμό, δεν θεώρησε σημαντικό να το αναφέρει, να το συζητήσει, ή να πληροφορήσει για τη δυνατότητα ένστασης. Άλλωστε είναι ο ίδιος ο ΟΛΗ που με έγγραφό του προς το υπουργείο, με αριθμό πρωτοκόλλου 1377/22.03.2017 μιλάει για «διαβίβαση επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ: 15775/28.03.2017)».

Μετά την τριμερή συνάντηση Περιφέρειας, διαπαραταξιακής επιτροπής του δήμου Μαλεβιζίου και ΟΛΗ,  τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, ο πρόεδρος του ΟΛΗ δεσμεύτηκε να ξαναμελετήσει το master plan και να επανατοποθετηθεί. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση και αναμένουμε.

Είμαστε όμως μετά από όλα αυτά υποψιασμένοι, θυμωμένοι αλλά και διπλά αποφασισμένοι.

Ως «Ελεύθεροι Δημότες Μαλεβιζίου» δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής των Λινοπεραμάτων και την ένταξή τους στο σχεδιασμό ήπιων, οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμων δραστηριοτήτων.  Καλούμε τους εμπλεκόμενους φορείς να αποδείξουν έμπρακτα, ότι μπορούν να δράσουν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον,  που σημαίνει να τιμούν, να εμπιστεύονται και να σέβονται την τοπική κοινωνία".