Στο πλαίσιο ενημέρωσης – διαβούλευσης σχετικά με τη διαδικασία και τη συλλογή προτάσεων για την πρόταση αναθεώρησης του χωροταξικού σχεδιασμού   Σ.Χ.Ο.Α.Π.  Μ.Γ. πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων αρχών, φορέων και συλλόγων. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κος Θεοδόσης Καλαντζάκης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Μάνος Λουτσέτης, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού,  κος Βρυγιωνάκης Μανώλης,  οι πρόεδροι των τεσσάρων Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και μέλη των συμβουλίων των  Τοπικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι συλλόγων της περιοχής, δημότες και Πολιτικοί Μηχανικοί που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Κατά την συζήτηση όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Μάνος Λουτσέτης αναδείχτηκαν θέματα, όπως ο μέσος συντελεστής δόμησης 0,6 που έχει καθοριστεί και που θα πρέπει να  αναπροσαρμοστεί και να καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, η κατά παρέκκλιση αρτιότητα των ακινήτων που τεμαχίζονται από προβλεπόμενα οδικά δίκτυα, η αποσαφήνιση της ζώνης ΠΕΠ6 η οποία χαρακτηρίζεται ως “περιοχή προστασίας αναδασωτέων εκτάσεων”, η ισόρροπη ανάπτυξη στην τουριστική και στην αγροτική δραστηριότητα κ.α. 

Ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη λήψης αποφάσεων από τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, με προτάσεις για την αναθεώρηση του ΣΧΟΑΠ Μακρύ Γιαλού 

Όπως ανέφερε ο κ. Λουτσέτης « Μέχρι σήμερα και μετά την αλλαγή στη σχετική νομοθεσία δεν έχει καθοριστεί το νομικό  πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης σε ειδικό μελετητικό γραφείο για την σύνταξη της σχετικής μελέτης της αναθεώρησης των ΣΧΟΑΠ. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Δήμος Ιεράπετρας προχωρά στη σχετική διαδικασία  έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις περεταίρω ενέργειες»