Ο Δήμος Πλατανιά  παρέλαβε, από την Οργάνωση Παραγωγών Αγροτικού Συνεταιρισμού Φλαμουριάς Έδεσσας, με έδρα την Φλαμουριά Έδεσσας και από την Οργάνωση Παραγωγών Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής Νάουσας, με έδρα της Επισκοπή Νάουσας, συνολικά 46.395 κιλά ροδάκιν μέσω του προγράμματος αποσυρόμενων  προϊόντων,  κανονισμών (ΕΚ) 543/2011, 1308/2013, 921/2016, αποκλειστικά και μόνο για την δωρεά διανομή, από τον δικαιούχο φορέα παραλαβής. 

Η παραπάνω ποσότητα διανεμήθηκε, με ευθύνη του Δήμου Πλατανιά, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει με φορείς του Νομού και ως φορέας παραλαβής, α) στις Δημοτικές και Τοπικές  Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Βουκολιών , Κολυμβαρίου και Πλατανιά β)  στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς  , Κολυμβαρίου , Βουκολιών και Σκινέ, γ) στην 1η ΜΑΛ , δ) στον Σύλλογο Πολυτέκνων  Νομού Χανίων , ε) στον Σύλλογο Τριτέκνων Νομού Χανίων και στ) στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  “Ο Άγιος Γεώργιος”. 

Στην επόμενη παραλαβή θα διανεμηθεί, η ανάλογη ποσότητα και στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου μας .

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα  μεγάλο ευχαριστώ  για την συνεργασία,  όλων  που συμμετείχαν στην εύρυθμη διανομή ( Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Φορέων ), γιατί χωρίς την βοήθεια τους  δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η παραπάνω  διανομή.


Πιστεύουμε ότι και στο άμεσο μέλλον θα έχουν την ίδια συνεργασία ,δεδομένου ότι πρόθεση μας είναι η  συνεχή παραλαβή φρούτων , που δεν έχουμε σε επάρκεια στην περιοχή μας, βοηθώντας ο καθένας από την θέση του τους συνανθρώπους  μας και την ελληνική οικονομία .

Τέλος ιδιαίτερα ευχαριστούμε  την διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων, για την δωρεά παραχώρηση των εγκαταστάσεων του, στο Συσκευαστήριο Γερανίου, που χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι  εκφόρτωσης   και αποθήκευσης , αλλά και για  την  υλικοτεχνική υποδομή  και ανθρώπινο δυναμικό , που διάθεσε,  για την φόρτωση, κατά την διανομή.