Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

1. Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 60/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., ως περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού ορίστηκε το διάστημα 3/7/2017 έως και 17/7/2017.

2. Είναι δυνατή η διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής  17/7/2017.

3. Η αίτηση συμμετοχής από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη μοριοδότηση θα πρέπει να αποσταλούν ΚΑΙ ταχυδρομικά στον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., Κυδωνίας 29 Τ.Κ 73135, έως και 27/7/2017(σφραγίδα ταχυδρομείου) για τον απαραίτητο έλεγχο από την υπηρεσία

4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 17/8/2017.

5. Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων κατατίθενται έως και  24/8/2017.

6. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως και τις 4/9/2017.

7. Ο Παιδικός Σταθμός Γ΄, που βρίσκεται στην περιοχή των Λενταριανών, θα συνεχίσει, λόγω ανακατασκευής και συντήρησης του κτιρίου να λειτουργεί για το σχολικό έτος 2017-2018 στο παλιό Δημαρχείο του Ακρωτηρίου – Πυθάρι.

8. Το σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει στη σελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr  και θα ανοίξει στις 3/7/2017 για την υποβολή των αιτήσεων και θα κλείσει 27/7/2017.

Επισυνάπτονται οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφές επανεγγραφών νηπίων και βρεφών

1.Τα νήπια  να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη  στις 31-8-2017 δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1/1/2013 έως 28/2/2015, να αυτοεξυπηρετούνται και να μην φορούν πάνες σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης έλεγχος δίδεται χρονικό περιθώριο μέχρι ένα μήνα.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που το νήπιο δεν έχει συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

2. Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει στις 31-8-2017 τους 18 μήνες δηλ. να έχουν γεννηθεί το αργότερο μέχρι 28/2/2016, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που το βρέφος δεν έχει συμπληρώσει τους 18 μήνες η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

Δείτε τα δικαιολογητικά

Δείτε τη χρήση της πλατφορμας