Ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση ανέρχεται στα 394,81 μεικτά

Μικρότερος και από το επίδομα ανεργίας είναι ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση στην Ελλάδα!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, πάνω από 600.000 εργαζόμενοι είναι μερικής απασχόλησης και αμείβονται με 394,81 μεικτά ή 332 ευρώ καθαρά, όταν το επίδομα ανεργίας είναι 360 ευρώ.

Ο μέσος μισθός για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση ήταν 1.162,11 ευρώ, ενώ το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε σε 50,11 ευρώ.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,25 ημέρες.