Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπ. Οικονομίας-Ανάπτυξης στην Κρήτη για την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων

Διήμερη επίσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, πραγματοποιούν στελέχη των Γενικών Δ/σεων Περιφερειακής Πολιτικής και Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με σκοπό να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020. Για το λόγο αυτό έγινε χθες τεχνική συνάντηση στο ξενοδοχείο Ατλαντίς με τη συμμετοχή των στελεχών  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Κρήτης.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και τη δυνατότητα επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί.

Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα θέματα που αφορούν στην Έξυπνη Εξειδίκευση, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) και στις δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας.

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων  πραγματοποιούνται σήμερα επισκέψεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που χωροθετούνται στην Περιφερειακή Ενότητα  Χανίων:

Αρχαίο Θέατρο της Απτέρας
8ο  Γυμνάσιο Χανίων
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του  Πολυτεχνείου Κρήτης
Κέντρο Κοινότητας Πλατανιά