Το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης, εκθέτει τις απόψεις του για τα κτίρια που ανήκουν στο Πολυτεχνείου Κρήτη, και πως πρέπει αν αξιοποιήσει η εκμισθώτρια εταιρεία

Το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου αλλά και της υποχρέωσης για την παρακολούθηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για οποιοδήποτε τεχνικό - οικονομικό θέμα που αφορά την ανάπτυξη του τόπου και δεδομένου ότι τα ιστορικά δημόσια κτίρια προς μελλοντική αξιοποίηση στην πόλη των Χανίων είναι πάρα πολλά, καταγράφει με έντονο ενδιαφέρον τον ευρύ διάλογο που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της επιτυχούς διαγωνιστικής κατάληξης της ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης να μισθώσει τρία διατηρητέα κτίρια ιδιοκτησίας του στην παλιά πόλη των Χανίων (Τουρκικές Φυλακές, Στρατώνες και Μεραρχία Κρητών). 

Κάθε ιστορικό κτίριο, σε συνδυασμό με την γεωγραφική του θέση στο υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζωντανός οργανισμός και όχι μόνο ως φέρων. Η όποια επέμβαση/αξιοποίηση θα πρέπει να γίνεται με σύγχρονες μεθόδους οικονομοτεχνικής διάγνωσης οι οποίες απαρέγκλιτα θα σέβονται το ιστορικό αποτύπωμα και το πολιτιστικό απόθεμα του κτιρίου, διασφαλίζοντας την συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικά αποσκοπώντας η όποια χρήση να εμπεριέχει κοινό όφελος. Οι όποιες ενέργειες φυσικά θα πρέπει επίσης να σέβονται απόλυτα τους Νόμους της Πολιτείας.

Μετά από πολλά χρόνια αδράνειας και αδιαφορίας, η «γυμνή» πραγματικότητα είναι ότι τα προαναφερόμενα κτίρια έχουν υποστεί βαρύτατες και πολυεπίπεδες φθορές με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα γι’ αυτό της Μεραρχίας -σύμφωνα και με σχετική τεχνική έκθεση του 2009 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης- να υπάρχει ανάγκη σημαντικής στατικής ενίσχυσης. 

Κατά την εκτίμηση του Τμήματος μας, με βάση τα μέχρι σήμερα αναμφισβήτητα τεχνικά δεδομένα, καθίσταται απολύτως προφανές ότι η επείγουσα και αποτελεσματική εξεύρεση μεγάλου ύψους χρηματοδότησης οφείλει να είναι «υπαρξιακής» σημασίας υποχρέωση του ιδιοκτήτη των κτιρίων.

Με δεδομένο λοιπόν τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της χώρας και των πανεπιστημίων και την πολυετή αδιαφορία συνεχόμενων Δημοτικών Αρχών και Δημοσίων Υπηρεσιών να αναλάβουν να αξιοποιήσουν ένα τέτοιο συγκρότημα κτηρίων εντάσσοντάς το σε κάποια χρηματοδότηση, σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα του Πολυτεχνείου να επιβιώσει ως εκπαιδευτικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών, αξιοποιώντας κατά βούληση την ιδιοκτησία του με σκοπό να καλύψει μέρος του προϋπολογισμού του.

Πιστεύουμε ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης πρέπει να διασφαλίσει με τη συστηματική επίβλεψη των Υπηρεσιών του, ότι η εκμισθώτρια εταιρία θα αποδώσει με αξιοπιστία στο κοινωνικό σύνολο ένα σημαντικό έργο, με συγκριμένες  δεσμεύσεις όπως:

  • να επενδύσει το επιπλέον τίμημα των 18 εκατομμυρίων ευρώ για να αναστηλώσει τα κτίρια, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων δημόσιων αρχών (Εφορεία Αρχαιοτήτων, Πολεοδομία, Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου κλπ) 

  • να μετατρέψει τα κτήρια σε τουριστική μονάδα εξαιρετικά υψηλών αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών προδιαγραφών αντάξια της πορείας και της ιστορίας τους 

  • να αναπλάσει την «πλατεία», στην οποία θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης των Χανίων.

  • να δημιουργήσει χώρους αναψυχής εντός και εκτός των κτιρίων – υπαίθριο αμφιθέατρο, παρατηρητήριο του Ενετικού Λιμένα, καφέ, εστιατόριο, εκθεσιακό χώρο – τους οποίους θα διαθέσει για κοινή χρήση στην κοινωνία της πόλης.

  • να εξεταστεί η δυνατότητα να  αναλάβει η επενδύτρια εταιρία την διαμόρφωση τμήματος των κτηρίων σε  επισκέψιμο χώρο μεταστέγασης του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης. Έτσι το μελλοντικό ξενοδοχείο θα αποκτήσει περισσότερη αίγλη, αλλά και μέρος του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης θα αναδειχθεί και θα αποδοθεί κατ' ουσία στο κοινό.

  • να κατασκευάσει ένα υψηλού επιπέδου συνεδριακό κέντρο, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό για την τοπική κοινωνία.

  • να δημιουργήσει περισσότερες από 200 ισοδύναμες θέσεις εργασίας κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου.

  • να συμφωνήσει για ειδική μεταχείριση στις φιλοξενίες του και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, να μπορεί να έχει ειδικές τιμές για τα μέλη του (υπαλλήλους, διδάκτορες) και δωρεάν αν γίνεται το συνεδριακό κέντρο για πιθανές εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου

  • να παραδώσει στο Πολυτεχνείο Κρήτης τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις σε άριστη λειτουργική κατάσταση μετά την λήξη της χρονικής διάρκειας παραχώρησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Τμήμα μας θέτει στην διάθεση του Πολυτεχνείου την εμπειρία  και την επιστημονική του επάρκεια καθώς και την θέληση του για συμμετοχή στις επιτροπές παρακολούθησης του έργου

Κλείνοντας, το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης οφείλει να καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το συνταγματικά προστατευμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας των Ελλήνων και των νομικών προσώπων της Ελληνικής Πολιτείας οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους και όχι να καταλύεται παράνομα και κατά το δοκούν στο όνομα των ατομικών ή συλλογικών ιδεολογημάτων ομάδων πολιτών.