Νέος αντιδήμαρχος ο Νίκος Αγριμάκης

Νέος Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, ο κ. Νίκος Αγριμάκης  για  το  χρονικό διάστημα από την 1η   Ιουλίου  2017 μέχρι  και  την λήξη  της  παρούσας  θητείας.

Στον  κ. Νίκο Αγριμάκη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων  καθ’ ύλη σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής  Ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα  ο  κ.  Νίκος  Αγριμάκης  αναλαμβάνει τις παρακάτω  περιγραφόμενες  αρμοδιότητες , που έχουν ως εξής :

1.    Την ευθύνη λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης                

2.  Την ευθύνη και την προώθηση θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

3.  Την  υπογραφή  των  εγγράφων  που   είναι  συναφή  με  τις αρμοδιότητές του.   

4.  Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του για τον  Φεβρουάριο και τον Μάρτιο εκάστου έτους.

5.  Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

6.  Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνης  κ. Νίκος  Αγριμάκης  δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.