Συνεδριάζει με 16 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 5η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή προσωρινά των υπηρεσιών του προσωπικού (ΥΕ & ΔΕ) που παρείχε πραγματικά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας την 7/6/2017 και μέχρι το αργότερο την 31/3/2018 σύμφωνα με το Ν. 4479/2017 {Δήμαρχος}

2. Ορισμός Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

3. Έγκριση αποτελέσματος της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την υπηρεσία: “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U-20)”  {Μαυρομμάτης}

4. Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (ιστοί) για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων {Μαυρομμάτης}

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης καταχώρησης στα πλαίσια της τουριστικής προβολής στην ιστοσελίδα του ομίλου Δούση {Αλιφιεράκη}

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για παροχή υπηρεσιών για τη μέτρηση της ικανοποίησης επιβατών κρουαζιέρας του Λιμένα Σούδας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης {Αλιφιεράκη}

7. Χορήγηση άδειας στον Αντιδήμαρχο Χανίων Νικόλαο Βλαζάκη {Βλαζάκης}

8. Παραχώρηση γηπέδου Νεροκούρου {Βλαζάκης}

9. Παραχώρηση αθλητικού κέντρου Μοναχής Ελιάς {Βλαζάκης}

10. Παραχώρηση αθλητικού κέντρου Χαρωδιάς {Βλαζάκης}

11. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου “Διαμόρφωση ανοικτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς”  {Ξανθουδάκης}

12. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

13. Έγκριση 3ου τελικού - τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Τοπική Οδοποιία Καστρί 'Αμπελος Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δ. Χανίων έτους 2016” {Ξανθουδάκης}

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων (καθαρισμός και σάρωση οδών) {Ξανθουδάκης}

16. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Τοπική