Υποβολή της πράξης «Αντικατάσταση παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών-Υδραυλικά έργα νέας υδρομάστευσης, επεξεργασίας του νερού της και διασύνδεσης της με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.» στο Ε.Π. Κρήτης 2014-2020.

Με αφορμή την υποβολή στο ΕΣΠΑ - και πιο συγκεκριμένα στο “Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020”- του έργου «Αντικατάσταση παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών-Υδραυλικά έργα νέας υδρομάστευσης, επεξεργασίας του νερού της και διασύνδεσης της με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.» πραγματοποιήθηκε την συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι, από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη , τον Δ/νων Σύμβουλο της ΟΑΚ κ. Φώτη Καζάζη και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΒΑ κ. Ιωάννη Σταματάκη.

Το έργο είναι  προϋπολογισμού 2.413.705,91€ (μη συμπ. ΦΠΑ) ή 2.992.995,33€ (συμπ. ΦΠΑ.)

Με την ένταξη του έργου αυτού θα λυθεί το μείζον πρόβλημα που αφορά κυρίως στην ποιότητα του πόσιμου νερού της Δ.Ε. Βουκολιών και μέρους της Δ.Ε. Κολυμβαρίου και θα αποτελέσει έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή.

Η πρόταση του έργου περιλαμβάνει τα εξής υδραυλικά έργα:

1) Εγκατάσταση νέας υδρομάστευση στην κοίτη του ποταμού Σεμπρωνιώτη σε υψόμετρο +540m.

2) Αγωγό μεταφοράς ύδατος μήκους 7.628m και ονομαστικής διαμέτρου D280mm από πολυαιθυλενίου ΡE 100 μέχρι το νέο ταχυδιυλιστήριο και την δεξαμενή αποθήκευσης στην Άνω Κεφάλα, ικανότητας μεταφοράς αρχικά 2.000m3 ημερησίως με δυνατότητα μεταφοράς μελλοντικά 4.000m3 ημερησίως.

3) Εγκατάσταση νέου ταχυδιυλιστηρίου και προκατασκευασμένης μεταλλικής δεξαμενής αποθήκευσης χωρητικότητας 500m3 σε οικόπεδο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

4) Αγωγό μεταφοράς ύδατος μήκους 4.520m και ονομαστικής διαμέτρου D315mm από πολυαιθυλενίου ΡE 100 από την δεξαμενή αποθήκευσης στην Άνω Κεφάλα μέχρι τη συμβολή του με τον υφιστάμενο αγωγό.

5) Αγωγοί διασύνδεσης του παραπάνω αγωγού μεταφοράς – διανομής, με υφιστάμενες δεξαμενές και αγωγούς, συνολικού μήκους 2.020 m από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D110 mm.

Παράλληλα στο έργο περιλαμβάνονται τα υποέργα:

1) Σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του έργου

2) Δάσωση έκτασης στη Νησίδα «Αγίων Θεοδώρων» Δήμου Χανίων

3) Αρχαιολογική Παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών του έργου

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ανέφερε ότι το παρόν έργο έρχεται να απαντήσει σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή για 10ετίες ενώ παράλληλα απαντά και στις αυξημένες ανάγκες υδροδότηση που αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

Η σταθερή συνεργασία του Δήμου Πλατανιά και της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα συνεχιστεί και σε επόμενα μεγάλα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Πλατανιά.