Τι χρειάζεται για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφικούς - Παιδικούς σταθμούς - Πότε αρχίζουν 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.-  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς, ότι από την Τετάρτη 5/7/2017 και ώρα 7.00-14.00 θα αρχίσουν οι εγγραφές στους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού για τις ωφελούμενες μητέρες- κατόχους “ αξίας τοποθέτησης” (voucher) του προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής “έτους 2017-2018 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για την εγγραφή των παιδιών τους στους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς θα πρέπει να προσκομίσουν την “ αξία τοποθέτησης” (voucher) , τη σύμβαση εις τριπλούν και την εξουσιοδότηση εις διπλούν, τα οποία θα είναι αναρτημένα στη σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και θα μπορούν να τα εκτυπώσουν.