Στο ΕΒΕΧ- Με την συμμετοχή του ΓΓ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.Ευστράτιος

Για  τις αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία στις αδειοδοτήσεις ελαιουργείων πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ΕΒΕΧ.

Σκοπός της εκδήλωσης, όπως τόνισε ο Πρόεδρος Συλ. Ελαιουργών Χανίων, είναι να αφενός να αποσαφηνιστούν ορισμένα καίρια ζητήματα σχετικό με το «χωροταξικό» των ελαιοτριβείων ενώ παράλληλα, αν συζητηθεί τι μπορεί να γίνει με την επεξεργασία αποβλήτων μετά τις νομοθετικές αλλαγές.

Καλεσμένος στην εκδήλωση ήταν και ο ΓΓ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.Ευστράτιος

"Με την αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων υπήρχαν ασάφειες με πολλά ελαιουργία να μην έχουν την νόμιμη άδεια λειτουργίας. Μεγάλο πρόβλημα είναι και το χωροταξικό που πρέπει αν βρεθεί μια λύση καθώς την μια ημέρα μπορεί να είμαστε νόμιμοι και την άλλη παράνομοι. 

Σε σχέση με την επεξεργασία των αποβλήτων ο κ.Χαιρετάκης έκανε γνωστό ότι είναι κάπως δύσκολο κάποιο ελαιοτριβείο να μπορέσει μόνο του να κάνει επεξεργασία αποβλήτων, πρέπει αν δημιουργηθεί κάτι το ενιαίο για να γίνει επεξεργασία.


Ο ΓΓ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, καλεσμένος στην Ημερίδα, προκειμένου να δώσει σαφές απαντήσεις σε σχέση τόσο με το χωροταξικό όσο και με τα απόβλητα των ελαιοτριβείων.

Ο ίδιος όπως ανέφερε, στόχος είναι τα απόβλητα των ελαιοτριβείων να αξιοποιηθούν σαν πρώτη ύλη και να μπουν νέα επιχειρηματικά κεφάλαια στην αξιοποίηση αυτής της πρώτης ύλης από όπου θα παραχθούν προιόντα

"Με κοινή υπουργική απόφαση, δίνουμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα απόβλητα και με νέους τρόπους. Δίνεται η δυνατότητα με απλές προϋποθέσεις να το ρίχνουμε στα δέντρα. Το δέντρο παίρνει από την γη ενεργά συστατικά και ένα μέρος το γυρνάει πίσω, κάτι που έχει γίνει και έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα.

Δεύτερον, θέλουμε αυτά τα απόβλητα ο επιχειρηματίας να τα βλέπει σαν μια δυνατότητα να παράγουμε προϊόντα. Τα στερεά απόβλητα να μπορεί να παράγει προϊόντα, όπως π.χ ζωοτροφές. Μάλιστα, χρηματοδοτείται η δημιουργία τέτοιων νέων επιχειρήσεων.

Τα απόβλητα που βγαίνουν από το ελαιουργείο είναι πολύ δύσκολο να τα επεξεργαστούμε, αυτά τα απόβλητα αφήνουν ένα αποτύπωμα στο περιβάλλον. Εμείς λέμε ότι αυτά δεν πρέπει αν τα δούμε σαν απόβλητο που θέλω να το επεξεργαστώ να το κάνω στερεό ή υγρό. Πρέπει να το δω σαν πρώτη ύλη για να παράγω προϊόντα.

Θέλουμε να μπούνε νέα επιχειρηματικά κεφάλαια και νέο ανθρώπινο κεφάλαιο διότι απαιτείται νέα γνώση προκειμένου να παραχθούν νέα προϊόντα, απαιτείται νέα γνώση και νέο κεφάλαιο και εμείς δίνουμε αυτή την δυνατότητα. "