Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά αιτήσεις προς την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της εξακρίβωσης στοιχείων για ανασφάλιστα οχήματα, θα έχουν από την Τρίτη 4 Ιουλίου οι πολίτες. 

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής ενεργοποιεί από την Τρίτη (4/7/17), υπηρεσίες του Οδηγού του Πολίτη ώστε οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς να χρειασθεί να μετακινηθούν, να εξυπηρετηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι πολίτες θα εντοπίζουν στον Οδηγό του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής και στο Portal της Περιφέρειας τις σχετικές υπηρεσίες «Καταχώρηση Ι.Χ. μετά από δήλωση κλοπής» και «Οριστική διαγραφή οχήματος». Οι υπηρεσίες προσφέρονται διακριτά για φυσικά πρόσωπα και Νομικά πρόσωπα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη φόρμα αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διοικητική διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης και της διοικητικής διαδικασίας οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημερωτικό SMS ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής τους και αναλυτικές πληροφορίες για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα αναρτώνται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων της Περιφέρειας Αττικής. 

Πρόσβαση στο αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων κάθε πολίτης θα λαμβάνει με επίσκεψή του στο portal της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr 

Ιδού πώς περιγράφει η Περιφέρεια Αττικής βήμα βήμα τη διαδικασία για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Α) Για την υποβολή της αίτησης:

Βήμα 1 Επίσκεψη στο portal της Περιφέρειας 

Βήμα 2 Επιλογή της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης 'Οδηγός του Πολίτη'.

Βήμα 3 Εντοπισμός της υπηρεσίας σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα και επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας για πολίτες ή επιχειρήσεις.

Βήμα 4 Μεταφόρτωση (download) της αίτησης από τον οδηγό στον προσωπικό υπολογιστή και συμπλήρωση της αίτησης με τη χρήση κειμενογράφου. Η αίτηση πρέπει να φέρει υπογραφή και να επισυναφθεί σε μορφή PDF αφού ψηφιοποιηθεί.

Βήμα 5 Επιλογή της καρτέλας 'ψηφιακή εξυπηρέτηση'. Συμπλήρωση διαδοχικά των προσωπικών στοιχείων, συμπλήρωση, των στοιχείων επικοινωνίας, μεταφόρτωση της αίτησης με τη μορφή επισυναπτόμενου αρχείου (υπογεγραμμένο PDF), μεταφόρτωση των δικαιολογητικών, υποβολή της αίτησης. Λήψη του μοναδικού αριθμού εξυπηρέτησης, λήψη αποδεικτικού email.

Β) Για τη λήψη της απάντησης:

Βήμα 1Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας ο πολίτης θα παραλάβει ενημερωτικό SMS ώστε να μεταβεί στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων για αναλυτική ενημέρωσή του επί της επεξεργασίας της αίτησής του.

Βήμα 2 Επίσκεψη στο portal της Περιφέρειας

Βήμα 3 Επιλογή της ψηφιακής πλατφόρμας 'ψηφιακό αποθετήριο'. Συμπλήρωση του ΑΦΜ και του μοναδικού αριθμού εξυπηρέτησης, εμφάνιση ολοκληρωμένης απάντησης.

 

in.gr