Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης Voucher (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο 2017-2018.

•         Τα Voucher θα κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας στην οδό Μάρκου Παπαδοπούλου 4 (Χανιώπορτα).
•         Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν (σε φωτοαντίγραφο):

1.    Το Voucher
2.    Την καρτέλα μοριοδότησης (στην οποία φαίνονται τα μόρια)

Διευκρινήσεις:
•         Δεν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
•         Η επιλογή θα γίνει βάση μορίων του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα των νηπίων και βρεφών που φοιτούσαν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου την περίοδο 2016-2017.
•         Οι γονείς έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν και έναν 2ο Σταθμό.
 
Ώρες κατάθεσης Voucher 8:30 – 13:30 από 05/07/2017 έως και 11/07/2017.