Ενημέρωση των παραγωγών προϊόντων φυτικής προέλευσης, που έχουν εγγραφεί ή βρίσκονται στη διαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνών (ΚΗΜΟ), πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, στην αίθουσα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 

Γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων ενημέρωσαν τους παραγωγούς για θέματα τήρησης των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζητήματα επισήμανσης των παραγόμενων προϊόντων. Αφορμή για την ενημέρωση ήταν η δημοσίευση του Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής του ΕΦΕΤ.  

Στόχος της υπηρεσίας είναι η στήριξη των παραγωγών-οικοτεχνών προϊόντων φυτικής αλλά και ζωικής προέλευσης στην ΠΕ Χανίων και η συνεχής ενημέρωση τους ούτως ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.