Από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Μία καινοτόμα και άκρως αποτελεσματική πρωτοβουλία ανέλαβε το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων/μελών του προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για τη νομοθεσία, αλλά και τις διαδικασίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Πρόκειται για το blog: gemi.ebeh.gr, μία απόπειρα δομημένης πληροφόρησης για κάθε ενδιαφερόμενο, όπου οι πληροφορίες έχουν ταξινομηθεί ανά νομική μορφή επιχειρήσεων, έτσι ώστε να προσεγγίζονται με απλό και φιλικό τρόπο από τον χρήστη.

Μέσω του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις» μπορεί ο επισκέπτης του blog να υποβάλλει το δικό του ερώτημα, η απάντηση του οποίου αναρτάται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και να προτείνει θέματα σχετικά με το ΓΕΜΗ για ανάρτηση. Με αυτό την τρόπο το  blog εξελίσσεται συνεχώς, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές και εξειδικευμένες ανάγκες των χρηστών.

Η επίσημη λειτουργία του gemi.ebeh.gr ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2017 και ήδη εμφανίζει υψηλή επισκεψιμότητα γεγονός που αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα χρηστικό και διαδραστικό μέσο ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.