Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία σίτισης και καθαριότητας του ΠαΓΝΗ.

Η διοίκηση του ΠαΓΝΗ στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει πρόσθετα δεκατέσσερα (14) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων,  με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών, για τη σίτιση και τη καθαριότητα.

Η προκήρυξη έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και η μοριοδότηση  των υποψηφίων θα γίνει με τα κριτήρια που προβλέπονται.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν πέντε (5) υπάλληλοι ΥΕ Κατηγορίας ειδικότητας καθαριστών-τριών, πέντε (5) άτομα ΥΕ κατηγορίας ειδικότητας τραπεζοκόμων και τέσσερα (4) άτομα ΔΕ κατηγορίας ειδικότητας Μαγείρων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 έως και την Δευτέρα 17 Ιουλίου, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΠαΓΝΗ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ. Η προκήρυξη είναι αναρτημένη στο site του νοσοκομείου www.pagni.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα (2810) 392238 και (2810) 542067.