Από την Δ/νση Δασών Χανίων γνωστοποιείται η κίνηση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κατά  το μήνα Ιούνιο του 2017.
 
IOYNIOΣ 2017
Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο           20.507
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη         1.704
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών               22.211

IOYNIOΣ 2016
Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο           18.607
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη         1.722
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών               20.329
  
H συνολική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη έναντι του Ιουνίου του 2016 κατά 8,47 % που αντιστοιχούν σε 1.882 άτομα. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το φαράγγι για δύο (2) ημέρες, στις 8/6 και 12/6, παρέμεινε κλειστό λόγω συνθηκών.