Στις 12 Ιουλίου του 2017 η συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε, στις 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση για την υποβάθμιση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ –ΕΦΚΑ Ιεράπετρας 

( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

3. Έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

4. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2017  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

5. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»          (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

6. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση εκτέλεσης του υποέργου «Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στην Τ.Κ. Μαλλών»     (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης) 

7. Αποδοχή της πράξης ένταξης και των όρων αυτής, για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001839 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

8. Αποδοχή της πράξης ένταξης και των όρων αυτής, για την υλοποίηση της πράξης «Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν.Φωκά» με Κωδικό ΟΠΣ 5007722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

9. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οδού Ουρανίας Παπαϊωάννου»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

10. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου (παλιό δημοτικό σχολείο Μακρύ Γιαλού)»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

11. Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια ανταλλακτικών-εξοπλισμού)» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης αυτής  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

12. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41€, για το έτος 2017  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

14. Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ. Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

16. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση της δαπάνης μετακίνησης  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

17. Παραχώρηση του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Μεσελέρων στο Φιλοδασικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσελέρων για πραγματοποίηση εκδήλωσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)