Ο Σύλλογος των Καθηγητών ομόφωνα τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης των κτιρίων και εξέφρασε τη στήριξή του στη Διοίκηση του Ιδρύματος και στο προτεινόμενο σχέδιο αξιοποίησης.

 

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεδρίασε έκτακτα και με πλήρη απαρτία, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Καταστατικού του Συλλόγου, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Για την επιστολή των κκ. Μανούτσογλου και Τσουρβελούδη για την αξιοποίηση περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης που διεξήχθη την 22-5-2017 και ήταν η πιο μαζική των τελευταίων ετών, ο Πρύτανης του Ιδρύματος ενημέρωσε αναλυτικά τους Καθηγητές, τόσο για όλα τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την αξιοποίηση των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος στην Παλαιά Πόλη, όσο και για το αποτέλεσμα αυτής. Εξηγήθηκαν αναλυτικά οι όροι της μίσθωσης, παρουσιάστηκε η τεχνική προσφορά, και συζητήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα και οι γενικότερες ωφέλειες για το Πολυτεχνείο Κρήτης και την πόλη των Χανίων.

Ο Σύλλογος των Καθηγητών ομόφωνα τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης των κτιρίων και εξέφρασε τη στήριξή του στη Διοίκηση του Ιδρύματος και στο προτεινόμενο σχέδιο αξιοποίησης. Η απόφαση του Συλλόγου επισυνάπτεται.

Οι κκ. Μανούτσογλου και Τσουρβελούδης, παρόλο που είχαν λάβει επίσημη πρόσκληση (όπως και όλοι οι Καθηγητές του Ιδρύματος) για συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, δεν προσήλθαν και δεν συμμετείχαν στη διαδικασία και στην ανοιχτή συζήτηση.

Η επιστολή τους, η τωρινή στάση τους, καθώς και η επιμονή τους να επανέρχονται στο θέμα αυτό, την παρούσα χρονική στιγμή και με πολλές εβδομάδες καθυστέρηση από τις ανοιχτές διαδικασίες διαλόγου στα θεσμικά και συνδικαλιστικά όργανα του Ιδρύματος, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά τα οποία καλό θα ήταν κάποια στιγμή να απαντηθούν.

Ψήφισμα - Για την αξιοποίηση των κτιρίων Πρώην Μεραρχίας Κρητών και Πρώην Φυλακών – Στρατώνων στην Παλαιά Πόλη των Χανίων

Το Ίδρυμά μας είναι ένα καταξιωμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αποτελεί νησίδα αριστείας που προσφέρει υψηλής στάθμης εκπαίδευση στους φοιτητές του και παράγει διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα και καινοτομία. Παράλληλα, αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Η επιτυχημένη πορεία του είχε, έχει, και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην πόλη των Χανίων.

Για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιτυχημένη πορεία του Ιδρύματός μας στη δύσκολη παρούσα οικονομική συγκυρία, απαιτούνται πόροι για υποδομές, εργαστηριακό εξοπλισμό, ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, και συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Όμως, η κρατική χρηματοδότηση περιορίζεται πλέον στην (ανεπαρκή σήμερα) κάλυψη βασικών αναγκών (σίτιση/στέγαση, μισθοδοσία, βιβλία φοιτητών, λειτουργικές ανάγκες). Συνεπώς, στις παρούσες δύσκολες συνθήκες, η αξιοποίηση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, προς όφελός του και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με τους όρους που θέτει το ίδιο το Ίδρυμα, είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη.

Μέρος της περιουσίας του Ιδρύματός μας αποτελούν τα κτίρια «Πρώην Μεραρχίας Κρητών και Πρώην Φυλακών – Στρατώνων» στην Παλαιά Πόλη των Χανίων. Τα κτίρια αυτά βρίσκονται στο πιο εμβληματικό σημείο της Παλαιάς Πόλης και απαξιώνονται, επειδή το κόστος αποκατάστασής τους είναι απαγορευτικό για το Πολυτεχνείο Κρήτης ενώ και ο χώρος τους δεν είναι πάντα ανοιχτός και προσπελάσιμος. Την τελευταία τριετία, το Ίδρυμά μας, μέσω των θεσμικών οργάνων του, έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει τα παραπάνω κτίρια, όπως ήδη κάνει και με τα υπόλοιπα ακίνητά του. Ο σχετικός διαγωνισμός διεξήχθη το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει τη μίσθωση (όχι πώληση) των κτιρίων. Ταυτόχρονα, προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, με σεβασμό στις κείμενες διατάξεις και στο ιστορικό φορτίο της Παλαιάς Πόλης, σε συνεργασία με τις σχετικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, του Δήμου, και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η αξιοποίηση των κτιρίων αυτών:
- θα αναδείξει τη συνοικία Καστέλι δημιουργώντας ανοιχτό προσπελάσιμο χώρο για τους δημότες των Χανίων και τους επισκέπτες της Πόλης, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα,
- θα δημιουργήσει ένα συνεδριακό-πολιτιστικό σύμπλεγμα μαζί με το ΚΑΜ, το αναπλασμένο Τελωνείο, και τα Νεώρια με ταυτόχρονη αναβάθμιση όλης της περιοχής,
- θα προσδώσει στο Ίδρυμά μας οικονομικούς πόρους, με άμεσα ωφελημένους τους φοιτητές του, και
- θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την τοπική κοινωνία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης:

  •  Θεωρεί επιτακτική ανάγκη να αξιοποιηθεί η περιουσία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο σύνολό της.
  •  Kρίνει ότι η απόφαση των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος να αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα ακίνητά του αποτελεί πλήρες δικαίωμα και υποχρέωσή τους.
  •  Tονίζει το καθήκον του Ιδρύματος να συμβάλλει στην ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού ρόλου των ακινήτων του στο κέντρο των Χανίων.
  •  Eκτιμά ότι το παρόν σχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της επιτυχούς εκπαιδευτικής/ερευνητικής πορείας του. 
  •  Στηρίζει τις ενέργειες της Διοίκησης και των θεσμικών οργάνων του Πολυτεχνείου Κρήτης για προσέλκυση πόρων προς όφελος του Ιδρύματος.