Το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου συνεδριάζει στις 12-7-2017 , ημέρα  Τετάρτη και ώρα  20:00, στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με ΔΗΠΕΘΕΚ 2017.
2. Αδυναμία εκπόνησης μελέτης <Υδραυλική μελέτη-Εργα Β Φάσης Βελτίωσης-Ενίσχυση αρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών>
3. Παράταση εργασιών έργου <Βελτίωση-Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών>.
4. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Διαμόρφωση χώρου γηπέδου 5Χ5 Τ.Κ.Πλατάνου>.
5. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2017. 
6. Εγκρίσεις δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
7. Πραγματοποίηση 10ου Φεστιβάλ Κισσαμίτικης Κουλτούρας.
8. Διαγραφές τελών ύδρευσης-άρδευσης. (Εισήγηση επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου).
9. Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3α του Ν.3463/2006 (μη ενημέρωση).
10. Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3β Ν.3466/3006 ( οικονομική αδυναμία).
11. Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαικών αγορών.
12. Τρόπος διάθεσης περιπτέρου Πλατείας Τζανακάκη.
13. Θέμα συμβασιούχων καθαριότητας Δήμου.