Το ΔΣ είχε εκλεγεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ της 26ης Μαΐου Η ΑΝΕΚ γνωστοποίησε ότι συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/05/2017

 

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Ε της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, η ΑΝΕΚ γνωστοποιεί ότι συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/05/2017.

Η κατανομή των αξιωμάτων έγινε ως εξής:

 • Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Ιωσήφ/ Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

 • Γεώργιος Αρχοντάκης του Παναγιώτη / Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

 • Γεώργιος Κατσανεβάκης του Γεωργίου / Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος

 • Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης του Ιωάννη / Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος

 • Κωνσταντίνος Αχλιόπτας του Δημητρίου / Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Μιχαήλ Γεωρβασάκης του Γεωργίου / Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Ιάσωνας Δάλλας του Παναγιώτη / Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Ηλίας Δευτεραίος του Παναγιώτη / Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Ιωάννης Ιωαννίδης του Παύλου/ Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Μιχαήλ Μαρακάκης του Εμμανουήλ / Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης του Κλεάρχου / Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος