Ανακοινώθηκαν από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης οι πίνακες με τα αποτελέσματα αξιολόγησης, στην Περιφέρεια Κρήτης, των υποψήφιων για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών». Η Απόφαση ανάρτησης των αποτελεσμάτων έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΩΠ7ΛΚ-ΟΗΒ. 

Στον Πίνακα Δικαιούχων περιλαμβάνονται 1198 δικαιούχοι συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 24.611.000,00€. 
Στον Πίνακα των δυνάμει δικαιούχων περιλαμβάνονται 34 δικαιούχοι συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 720.000,00€ 
Στον Πίνακα των επιλαχόντων περιλαμβάνονται 451 υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είναι επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις.
Στον Πίνακα απορριπτομένων περιλαμβάνονται 83 αιτήσεις υποψηφίων μη επιλέξιμες. 

Δείτε τους πίνακες των αποτελεσμάτων

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων έχουν αναρτηθεί:

- στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Χανίων. Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2821346532.
- Στο κεντρικό κτήριο της Π.Ε Χανίων. 
- Στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr à Δράσεις à Πρωτογενής Τομέας à Προγράμματα à Νέοι Γεωργοί.
-
Οι υποψήφιοι θα λάβουν και προσωπική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο ΠΣΚΕ.