Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους) του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσαμο Ν. Χανίων.

Πρόκειται για ειδικότητες εισπρακτόρων (12 άτομα), εργατών καθαριότητος (4 άτομα), οδηγών αυτοκινήτων (Γ' κατηγορίας, 1 άτομο) και χειριστών μηχανημάτων έργου (1 άτομο).

Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 7ΙΝ8ΩΕΖ-ΥΘΩ).

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 13 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 24 Ιουλίου.