Θα αυξηθεί η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ μέχρι να κατασκευαστεί το έργο επέκτασης - Ανακοίνωση της ΔΕΔΙΣΑ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και Δήμαρχος Χανίων Αναστάσιος Βάμβουκας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Κουτράκης και τα μέλη του Δ.Σ., θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς και τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Νίκο Καλογερή για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για την χρηματοδότηση με συνολικό ποσό 153.532,90 € - μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά έργα αναβάθμισης υποδομών περιβάλλοντος Κρήτης – των απαραίτητων εργασιών για την συνέχιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

Η χρηματοδότηση αυτή αφορά κυρίως την άμεση υλοποίηση των εργασιών της επαύξησης χωρητικότητας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Χανίων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του έως την ένταξη στο ΕΣΠΑ και κατασκευή του έργου της επέκτασης – Γ΄ φάση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων, καθώς και συμπληρωματικές εργασίες αναβαθμίσεων στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων.