Όπως αναφέρει η δασολόγος, δημοτική σύμβουλος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, «στο νησί κυριαρχεί ο διχασμός, το μίσος, οι εκφοβισμοί, οι μηνύσεις, τα δικαστήρια, η συκοφαντία»

Τα όσα έγιναν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου, που ουσιαστικά ματαιώθηκε, οι  διαμάχες, οι συνεχείς δολιοφθορές, φαίνεται πως αποτέλεσαν και την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της απόγνωσης για την Πρόεδρο του Συμβουλίου Γαύδου , δασολόγο Λίλιαν Στεφανάκη, η οποία αποφάσισε να παραιτηθεί από το αξίωμα, και να ανεξαρτητοποιηθεί.

Μάλιστα δημοσιοοίησε την επιστολή παραίτησης με το εξής σχόλιο:

«H μικρή κοινωνία των 50-60 μόνιμων κατοίκων του Δήμου Γαύδου, όχι μόνο αδυνατεί να λειτουργήσει με ομόνοια και αλληλεγγύη, αλλά αντίθετα, εμφανίζει «παθολογικά χαρακτηριστικά» τα οποία «σκοτώνουν» κάθε προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των λίγων αυτών κατοίκων, αλλά και κάθε προσπάθεια λειτουργίας ως οργανωμένης κοινωνίας.

Πιστεύω ότι χρειάζεται μεγάλη συζήτηση, η οποία πρέπει να αρχίσει άμεσα μεταξύ των αρμοδίων φορέων, όπου με τόλμη και γενναιότητα, θα πρέπει να επιλυθεί το θεμελιώδες ζήτημα, πώς θα μπορέσει και αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί, με επιτυχία, η γενική αρχή «Κάθε νησί και Δήμος», στην περίπτωση της Γαύδου.»


Η  επιστολή παραίτησης 

ΠΡΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο Γαύδου

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Γαύδου και να ζητήσω την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασή μου όπως προβλέπεται με το ν.3852/2010.

Η μικρή μου εμπειρία κατέδειξε ότι τα πραγματικά προβλήματα του νησιού είναι σε δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα, αφού οι προσωπικές αντιπαραθέσεις προηγούνται. 

Στο νησί κυριαρχεί ο διχασμός, το μίσος, οι εκφοβισμοί, οι μηνύσεις, τα δικαστήρια, η συκοφαντία. 

Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μεγάλη συζήτηση, η οποία πρέπει να αρχίσει άμεσα μεταξύ των αρμοδίων φορέων, όπου με τόλμη και γενναιότητα, θα πρέπει να επιλυθεί το θεμελιώδες ζήτημα, πώς θα μπορέσει και αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί, με επιτυχία, η γενική αρχή «Κάθε νησί και Δήμος», στην περίπτωση της Γαύδου. 

Δυστυχώς ο Δήμος Γαύδου, αυτή η μικρή κοινωνία των 50-60 μόνιμων κατοίκων, όχι μόνο αδυνατεί να λειτουργήσει με ομόνοια και αλληλεγγύη, αλλά αντίθετα, εμφανίζει «παθολογικά χαρακτηριστικά» τα οποία «σκοτώνουν» κάθε προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των λίγων αυτών κατοίκων, αλλά και κάθε προσπάθεια λειτουργίας ως οργανωμένης κοινωνίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους του Δημοτικούς Συμβούλους και Δημότες που γνωρίζοντας πως είναι ευλογημένοι ζώντας στο νησί, είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν θετικά στην επίλυση των προβλημάτων και να ενημερώσω ότι θα παραμείνω δημοτική σύμβουλος στηρίζοντας ό,τι γίνεται με σκοπό το καλό του νησιού. 

11-07-2017 Λίλιαν Στεφανάκη MSc Δασολόγος