Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους γονείς σχετικά με το Α ΚΕΠΑ (Βρεφικό Τμήμα):

Το Βρεφικό Τμήμα του Παιδικού Σταθμού θα δεχτεί βρέφη από 18 μηνών και άνω.

Οι επιτυχόντες των οποίων τα παιδιά δεν συμπληρώνουν τους 18 μήνες τον Σεπτέμβριο 2017, παρακαλούνται να το δηλώσουν στο 2810300100 (Τμήμα Γραμματείας) προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις από την σειρά των επιλαχόντων.

Δείτε τα αποτελέσματα βάσει μοριοδότησης