Αφορά τα ό-μιμα λειτουργούντα (με καταστατικό) θεατρικά σχήματα του Νομού Ρεθύμνης, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχετικό πρόγραμμα (για το οποίο προβλέπεται αμοιβή ανά παράσταση) 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 – 2020, που υλοποιείται από την «Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης», θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον δράσεις πολιτισμού σε ολόκληρο το νησί, μεταξύ των οποίων και θεατρικές παραστάσεις και σχετικά βιωματικά σεμινάρια, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τα νό-μιμα λειτουργούντα (με καταστατικό) θεατρικά σχήματα του Νομού Ρεθύμνης, που επιθυ-μούν να συμμετάσχουν στο σχετικό πρόγραμμα (για το οποίο προβλέπεται αμοιβή ανά παράσταση) να το δηλώσουν στο e-mail [email protected]

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις της δράσης μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέ-φωνο  2813 410221 (κα. Απελίδου).