«Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τριών ιστορικών κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστελλίου είναι τόσο διαυγές όσο και το Ελληνικό Σύνταγμα που το προστατεύει με βάση το μεταγεγραμμένο πωλητήριο συμβόλαιο & το συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρύτανης του Π.Κ.

Με ανακοίνωσή του ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου δίνει στη δημοσιότητα το συμβόλαιο με το οποίο είχε αφοράσει τα τρία κτίρια στον λόφο Καστελίου στα Χανιά, μεταξύ αυτών και του κτιρίου της Μεραρχίας το οποίο βρίσκεται υπό κατάληψη της Rosa Nera.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Πολυτεχνείου στα τρία κτίρια είναι διαυγές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πρύτανη:

"Βασίλης Διγαλάκης: «Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Δημόσιο ‘Ίδρυμα, με αποτελεσματικότητα ολοκληρώνει και τις τελευταίες διαδικαστικές εκκρεμότητες για τη διάσωση και αξιοποίηση της ιστορικής - ετοιμόρροπης περιουσίας του, με την οποία το «προίκισε» με την αγορά του το Υπουργείο Παιδείας στο λόφο Καστελλίου προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Η  παράνομη ομάδα που την έχει καταλάβει επί σειρά ετών για την εξυπηρέτηση των ιδεοληψιών της αυταπατάται ότι μπορεί να χλευάζει ακόμα και τις συνταγματικές αρχές για το δικαίωμα στην Ιδιοκτησία και το Αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, από τα θεμέλια του ίδιου του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, που με τόσο θράσος καταστρατηγείται με τη μέχρι σήμερα σιωπηρή ανοχή των θεσμών του».   

Το Πολυτεχνείο Κρήτης οφείλει να ενημερώσει την κοινωνία των Χανίων, όπως και την Ακαδημαϊκή κοινότητα, ότι μετά την επιτυχή έκβαση του ανοιχτού διαγωνισμού προωθεί με αποφασιστικότητα και ταχύτητα -παρά τα πολλαπλά ιδεοληπτικά προσκόμματα- και τις τελευταίες διαδικαστικές εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της αναστηλωτικής διάσωσης (€18 εκατ.) και αξιοποίησης μέσω εκμίσθωσης (€8,9 εκατ.) των τριών ιστορικών και ετοιμόρροπων κτιρίων ιδιοκτησίας του στο λόφο Καστελλίου της παλιάς πόλης των Χανίων (Μεραρχία Κρητών, Φυλακές και Στρατώνες). 

Καθ’ όλο το τελευταίο διάστημα, η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης παρακολουθεί με θλίψη το πλήθος αυθαίρετων πληροφοριών που διακινείται μεθοδευμένα στην τοπική κοινωνία με κάθε πρόσφορο Μέσο και με σκοπό να δημιουργείται σύγχυση και αποπροσανατολισμός. Με αυτό τον τρόπο, εκούσια ή ακούσια, εξυπηρετούνται τα συμφέροντα όσων έχουν αποσπάσει και αποκλείσει με παράνομο τρόπο τα ετοιμόρροπα ιστορικά κτίρια από τo κοινωνικό σύνολο των Χανίων και τη δημόσια αποστολή τους, που δεν είναι άλλη από την αναστήλωση, ανάδειξη και αξιοποίησή τους προς όφελος και της βιωσιμότητας των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και κοινωνικών σκοπών του δημοσίου ιδρύματος, αναπόσπαστου αναπτυξιακού «κυττάρου» της πόλης.  

Κεντρικό επιχείρημα στο σχέδιο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης διαδραματίζει το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των τριών κτιρίων του λόφου Καστελλίου, στο οποίο τοποθετούνται δημοσίως οι «συνήγοροι» της παράνομης κατάληψης, χωρίς όμως ποτέ (;) να έχουν αναζητήσει καλόπιστα τους δημόσιους τίτλους ιδιοκτησίας, είτε από τον Πολυτεχνείο Κρήτης, είτε από τις δημόσιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην έγκυρη ενημέρωση της κοινωνίας των Χανίων και της Ακαδημαϊκής κοινότητας, δημοσιοποιούμε το νόμιμο τίτλο κυριότητας, δηλαδή το πωλητήριο συμβόλαιο του Υπουργείου Οικονομικών (υπ’ αριθμ. 47433/86) και το επίσημο συνοδευτικό απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος το οποίο περιλαμβάνει και τα τρία κτίρια της Μεραρχίας Κρητών, των Φυλακών και των Στρατώνων.

Από τα δημόσια έγγραφα, προκύπτει με απόλυτο και διαφανή τρόπο ότι τα κτίρια και η πλατεία πωλήθηκαν από τον μέχρι τότε (1986) ιδιοκτήτη του, ο οποίος ήταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με παραχώρηση πλήρους κυριότητας έναντι του σημαντικού για την εποχή τιμήματος των 103.000.000 δρχ., το οποίο καταβλήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιπλέον σύγχυση δημιουργείται από τους ίδιους υπερασπιστικούς κύκλους της παρανομίας, προσπαθώντας να συσχετίσουν τη συζήτηση εναλλακτικών ιδεών που διεξαγόταν πριν από έξι (6) χρόνια στο Ίδρυμα του Πολυτεχνείου για τη στέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής.

Τότε, μεταξύ πολλών καθηγητών του Ιδρύματος, αντί της ανέγερσης ενός πρόσθετου οικοδομικού εκτρώματος 5.500 τ.μ. στην αυλή του νεοκλασικού ιστορικού κτιρίου της Γαλλικής Σχολής, στην ιστορική συνοικία της Χαλέπας, είχε υποστηριχθεί ως βέλτιστη η άποψη ότι η μετεγκατάσταση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στον ευρύ και σύγχρονο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Ακρωτηρίου (3,8 km από τη Γαλλική) διευκόλυνε τη διεπιστημονικότητα μέσω της στενότερης συνεργασίας του Τμήματος Αρχιτεκτονικής με το υπόλοιπο Πολυτεχνείο, ενώ δημιουργούσε οικονομία κλίμακας σε μια δύσκολη εποχή υποχρηματοδότησης.

Εναλλακτικά της βέλτιστης παραπάνω πρότασης, η Αρχιτεκτονική θα μπορούσε να στεγαστεί στα κτίρια της Παλιάς Πόλης, υπό τις προϋποθέσεις ότι (1) το από τότε υπό παράνομη κατάληψη κτίριο της πρώην Μεραρχίας θα αναστηλωνόταν προηγουμένως με τα εξασφαλισμένα δημόσια κονδύλια εκείνης της χρονικής περιόδου (2011),  ενώ (2) θα έπρεπε επιπλέον να διεξαχθεί μια μελέτη σκοπιμότητας.

Δυστυχώς, καμία από τις δύο προϋποθέσεις δεν ικανοποιήθηκε εκείνη την εποχή, με αποτέλεσμα να επιλεγεί από τη Σύγκλητο και τη σημερινή Διοίκηση του Πολυτεχνείου η βέλτιστη λύση της μεταφοράς της Αρχιτεκτονικής Σχολής στην Πολυτεχνειούπολη του Ακρωτηρίου με την παράλληλη δημιουργία νέου Μουσείου Λαογραφίας και Ιστορίας της Τεχνολογίας στo απελευθερωμένο ιστορικό κτίριο της Γαλλικής Σχολής. Το έργο αυτό υλοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και έχει ήδη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κατάρτιση μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης, ώστε να προσφερθεί ένα σύγχρονο «κύτταρο πολιτισμού» στην Χανιώτικη κοινωνία και τους επισκέπτες της νέας «γειτονιάς των μουσείων» της Χαλέπας.

Είναι λοιπόν σαφές ότι το Δημόσιο Ίδρυμα του Πολυτεχνείου Κρήτης υπηρετεί απόλυτα την πολύτιμη δημόσια και κοινωνική αποστολή του, για την οποίο το «προίκισε» με τη «δωρεά» της αγοράς του το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας στο όνομα της Χανιώτικης κοινωνίας και του Ελληνικού λαού.  

Το Πολυτεχνείο Κρήτης οφείλει για μια ακόμη φορά να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι καμιά ιδεοληπτική μειοψηφία παρανόμων δεν θα μπορέσει να κάμψει την αποφασιστικότητα της Πρυτανείας και της Συγκλήτου του Ιδρύματος για την προάσπιση του αναπτυξιακού και κοινωνικού συμφέροντος των φοιτητών, των καθηγητών και της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών των Χανίων. Το Δημόσιο Ίδρυμα μέχρι σήμερα σέβεται απολύτως και θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και καλεί όλους τους πολίτες και τους θεσμικούς φορείς της Πολιτείας να πράξουν το ίδιο αποκαθιστώντας άμεσα κάθε παράνομη πράξη, η οποία αδρανοποιεί ζημιώνοντας την περιουσία του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ  παράλληλα θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και του ιστορικού μνημείου της πρώην Μεραρχίας, σύμφωνα με το πρόσφατο έγγραφο πόρισμα (03/07/17) της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Πολιτισμού. "