Την Τετάρτη 26 Ιουλίου

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  την 26η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων