"Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην απόφαση αυτή'

Αντίθετη με τη μίσθωση των κτιρίων στο λόφο Καστέλι εμφανίζεται η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ καθώς όπως υποστηρίζει σε ανακοίνωση της δεν διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της χρήσγς των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου.

«Τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, αφού συζητήσαμε διεξοδικά, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων μας, την απόφαση του Πολυτεχνείου Κρήτης να προχωρήσει σε 25ετή μίσθωση των κτηρίων του και της πλατείας Αγίου Τίτου στο λόφο Καστέλι σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα τα διαμορφώσει σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην απόφαση αυτή, καθώς δεν υπηρετεί και δε διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της χρήσης των ιστορικών κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου.

Τα Χανιά είναι μια πόλη με ιστορία 5.000 χρόνων. Τα μνημεία της το αποδεικνύουν και το υπερασπίζονται καθημερινά. Σε αυτή τη ζωντανή πόλη – μνημείο, η σχέση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι απαιτητική και πολύτιμη. Μας υποχρεώνει σε μια συνολική αντίληψη που να προκύπτει μέσα από διάλογο, σεβασμό στην πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και κυρίως υπεύθυνες αποφάσεις, με στόχο την αξιοποίηση και χρήση των ιστορικών κτηρίων και μνημείων χωρίς δογματισμούς και στενά εμπορευματικό πνεύμα.

Περαιτέρω και προκειμένου να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στον απαραίτητο δημόσιο διάλογο γύρω από ένα θέμα που απασχολεί έντονα και έχει διχάσει το τελευταίο διάστημα τους Χανιώτες και θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξεταστεί, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να διοργανώσουμε στο χώρο του ΚΑΜ κύκλο συζητήσεων γύρω από την ευρύτερη θεματική: «Πόλεις – μνημεία: χρήσεις απόψεις, βέλτιστες πρακτικές»..