Υπογράφηκε την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της 7ης Υγειονομικής περιφέρειας και του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ).

Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ η Διοικήτρια  κ. Ελένη Μαυρομάτη και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κ. Δήμος Φωτόπουλος παρουσία και των Υποδιοικητών της Υ.ΠΕ. κ. Δημητρακόπουλου και κας Γιακουμάκη.  

Η  συνεργασία προσβλέπει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων και των εν γένει εξαρτήσεων  στην Περιφέρεια της Κρήτης, την προαγωγή Υγείας και την στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα από δράσεις  των υπηρεσιών και των δύο φορέων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, θα αναπτυχθεί εκατέρωθεν εκπαίδευση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμμετοχή σε θέματα έρευνας, συνεργασία σε περιπτώσεις παραπομπών και εξετάσεων των θεραπευόμενων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, , την παροχή τεχνογνωσίας του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της 7ης Υ.ΠΕ. αναφορικά με το χειρισμό των ασθενών του ΟΚΑΝΑ και γενικά την ανάπτυξη δικτύων αγωγής και προαγωγής για τις εξαρτήσεις.

Τέλος με τη συνεργασία αυτή θα δοθούν λύσεις σε διοικητικά και κτηριολογικά θέματα καθώς επίσης και στη συνδιοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Ημερίδων.