Παρέμβαση Γραμματέα ΠΕ ΝΔ κ. Λ. Αυγενάκη

Στις σημαντικές ελλείψεις στις υγειονομικές υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου, αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ - Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη και Υγείας κ. Α. Ξανθό.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Οι υγειονομικές υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου, μεταξύ άλλων, έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιωτικών κλινικών, ιατρείων και προνοιακών επιχειρήσεων, με τη δημόσια υγεία, καθώς και με την πρόληψη και προαγωγή της υγείας στο νομό Ηρακλείου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή και τον έλεγχο της νομοθεσίας για την λειτουργία επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών και γενικότερα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος του ν. Ηρακλείου. Περαιτέρω, έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την ανάπτυξη μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτικής για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, των ποτών, του νερού, κλπ.

Μάλιστα, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΑ οικ. 16228/17-05-2017) γίνεται ακόμη πιο εμφανής η υποστελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών. Η ανάγκη άμεσης στελέχωσης των υγειονομικών υπηρεσιών του ν. Ηρακλείου με προσωπικό, ιδίως δε με Επόπτες Δημόσιας Υγείας, είναι επιτακτική ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο και να εκπληρώσουν την αποστολή τους αναφορικά με την προστασία των πολιτών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και σε ζητήματα πρόληψης μολυσματικών ασθενειών, μολύνσεων και επιδημιών.       

Η επαρκής στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και, ιδίως, των υγειονομικών υπηρεσιών του ν. Ηρακλείου, όπου ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται κατά την τουριστική περίοδο και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αυξάνονται σημαντικά, αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Διαφορετικά καθίσταται αδύνατο για τις υγειονομικές υπηρεσίες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ελέγχων και, συνεπώς, στην προστασία των πολιτών και των τουριστών.   

Η πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα για την αποτελεσματική λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών, δεδομένου μάλιστα ότι βρισκόμαστε ήδη στο μέσο της τουριστικής περιόδου, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες στη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων».

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς με επόπτες δημόσιας υγείας οι υγειονομικές υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου;

2. Ποιος ο προγραμματισμός της Κυβέρνησης για την ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση του έργου των υγειονομικών υπηρεσιών, ώστε να ασκούν απρόσκοπτα το έργο τους;».