Την παραίτηση των Γεώργιου και Φώτη Μπόμπολα ανακοίνωσε η Τηλέτυπος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την 13.7.2017 περιήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραίτηση των μελών ΔΣ κ.κ. Γεωργίου Μπόμπολα και Φωτίου Μπόμπολα.

Να σημειωθεί ότι αμφότεροι κατείχαν επί σειρά ετών θέση μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος καθώς ο Όμιλος Μπόμπολα (κυρίως μέσω της Πήγασος Εκδοτική) κατείχε σημαντικό ποσοστό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (Mega TV).

Τον περασμένο Μάιο ο κ. Φώτης Μπόμπολας προχώρησε στην πώληση ποσοστού 19,63% της Τηλέτυπος στον Ιβάν Σαββίδη. Η Πήγασος διατηρεί το 13,09% της Τηλέτυπος, ποσοστό το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα προς εκποίηση (στις 26 Ιουλίου) περιουσιακά στοιχεία (τίτλοι και άλλες συμμετοχές) της εκδοτικής εταιρείας. Μεταξύ άλλων, θα εκπλειστηριαστούν τα σήματα «Έθνος», «Έθνος της Κυριακής» και «Ημερησία», καθώς και μετοχές των εταιρειών Ευρώπη, Iris, Άνωση.