Συνεδριάζει την Παρασκευή το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με 23 θέματα

"Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης."

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 {Δήμαρχος}

2. Παραχώρηση αθλητικού κέντρου Χαρωδιάς στον ΑΟ Περιβολίων και στον ΕΦΑ Θησέα Περιβολίων για την διεξαγωγή μουσικής βραδιάς  { Δήμαρχος }

3. Παραχώρηση αθλητικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού  σε ομάδα χειροσφαίρισης της Κοπεγχάγης { Δήμαρχος }

4. Συνδιοργάνωση αγώνα με την Αθλητική Λέσχη Αυτοκινήτου Χανίων { Δήμαρχος }

5. Άδεια κινηματογράφησης σε δημόσια μέρη του Δήμου Χανίων για τα γυρίσματα της εκπομπής «superstar» του Σουηδικού καναλιού KANAL 5 { Δήμαρχος }

6. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου οικ. Έτους 2016 {Κουκλάκης}

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2017 {Μαράκης-Βλαχάκης }

8. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων κατά το Β΄ τρίμηνο 2017 {Μαράκης-Βλαχάκης }

9. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη} 

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για παροχή υπηρεσιών για τη μέτρηση της ικανοποίησης επιβατών κρουαζιέρας του Λιμένα Σούδας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης {Αλιφιεράκη}

11. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας κάδων απορριμμάτων {Αποστολάκη}

12. Τροποποίηση της 272/2017 απόφασης του ΔΣ Χανίων περί έγκρισης προμήθειας κάδων απορριμμάτων {Αποστολάκη}

13. Μίσθωση 20 θέσεων στάθμευσης για δημοτικά οχήματα στο  πάρκινγκ της ΚΥΔΩΝ ΑΕ επί της οδού Περίδου {Αποστολάκη}

14. Έγκριση 1/2016 πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων {Κονταξάκης}

15. Παραχώρηση Θέσεων στάθμευσηςΑΜΕΑ στη ΔΚ Νεροκούρου {Κονταξάκης }

16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου {Κονταξάκης }

17. Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 51/2016 απόφασης ΔΣ Χανίων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3575/11-7-2017 απόφαση τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟΣ ΦΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» του Περιφερειάρχη Κρήτης {Ξανθουδάκης }

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοπική οδοποιία Καστρί Άμπελος Δήμου Γαύδου» {Ξανθουδάκης}

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμών Δήμου Γαύδου, Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά» {Ξανθουδάκης}

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη κτιρίου Μπικουβαράκη ή Μπικουβάρη και μετατροπή του σε κέντρο πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων»{Ξανθουδάκης}

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου»{Ξανθουδάκης}

22. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Βλαχάκης}

23. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Βλαχάκης}