Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού απηύθυναν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – μεταξύ αυτών και η βουλευτής Χανίων Βάλια Βαγιωνάκη - αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Οι εν λόγω Φορείς αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην επιτέλεση του έργου τους: Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, αβέβαιο εργασιακό καθεστώς και ανεκμετάλλευτες δυνατότητες συνθέτουν το πάζλ των δυσλειτουργιών και των χαμένων ευκαιριών όσον αφορά τις Προστατευόμενες Περιοχές.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές στο σκεπτικό της ερώτησης:

- Η χρηστή λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των οικοσυστημάτων
- Η δημιουργία θεσμών συνιστά το διακύβευμα για την αποτελεσματική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών
- Μέριμνα της πολιτείας θα πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι στους Φορείς να αισθάνονται ασφαλείς προκειμένου να εκτελούν ανεμπόδιστα το έργο τους

Τα ερωτήματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά σχετικά με το τι οφείλει να πράξει η κυβέρνηση συνολικά τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις και πάσης φύσεως οικοτουριστικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να δώσουν την αναγκαία πνοή ανάπτυξης και διασφάλισης βιωσιμότητας των Φορέων.