Καθησυχάζουν τραπεζικοί κύκλοι αναφορικά με την ανάγκη προσφυγής εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη παροχή ρευστότητας.

Όπως δηλώνουν στο in.gr τραπεζικοί κύκλοι, η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί καθημερινά και στενά την εξέλιξη της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και μέχρι σήμερα δεν έχει καταδειχθεί η ανάγκη ενεργοποίησης του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance - ELA).

Σύμφωνα με το άρθρο 123 της Συνθήκης της Λισσαβόνας οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωζώνης έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν μηχανισμούς παροχής ρευστότητας (Emergency Financial Liquidity) με την προϋπόθεση πως θα κατευθύνουν την ρευστότητα σε πιστωτικά ιδρύματα.

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν πως αποτελεί υποχρέωση της Κεντρικής Τράπεζας να είναι προετοιμασμένη για την παροχή στήριξης σε τράπεζες που αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα ρευστότητας, ωστόσο δεν εκτιμούν πως την παρούσα περίοδο θα χρειασθεί κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με το Reuters, η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος αρνήθηκε σήμερα Τετάρτη να σχολιάσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή έκτακτης βοήθειας σε τράπεζες που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν κενό ρευστότητας τις επόμενες ημέρες.