Λεφτά δεν υπάρχουν .Το λένε ανεπίσημα στην περιφέρεια και στην αποκεντρωμένη διοίκηση .Απλώς η οδηγία είναι να παταχτεί η γραφειοκρατία και να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες .Κοινωνικά πράγματα δηλ για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος .

Ο Καστρινός