Την τροποποίηση του ΟΕΥ και τη σύσταση 31 νέων θέσεων για την Υπηρεσία Καθαριότητας, ενέκρινε το ΔΣ Πλατανιά

Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ ) του Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 3201 τχ. Β΄/28-11-2014) για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα και τη σύσταση 31 νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, με την υπ. αρ. 273/2017 απόφαση του, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην υπ. αρ. 19/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι νέες οργανικές θέσεις που συστήνονται στον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά είναι οι εξής: