Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του στις 25 Ιουλίου 2017, σε απαρτία και προεδρεύοντα τον πρόεδρο του Δημήτρη Κουνενάκη:

Ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις για υπηρεσιακά θέματα αλλά και θέματα ειδικού ενδιαφέροντας όπως:

1. Εγκρίθηκε το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας του ΒΟΑΚ». 

2. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την ανάθεση της μελέτης «Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο, στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο».

3. Εγκρίθηκε  η προσωρινή παραλαβή του έργου «Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλλίων».

4. Εγκρίθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου «Λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου».

5. Εγκρίθηκε το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ιλύος της Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑΒΑ».

6. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου «Φράγμα Βαλσαμιώτη Χανίων».

7. Εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σφακίων, η οποία θα περιλαμβάνει σειρά μελετών με στόχο την βελτίωση συνθηκών ύδρευσης οικισμών του Δήμου και την έρευνα για την πλήρη αξιοποίηση της πηγής των Γλυκών Νερών.

8. Εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εγκατάσταση Φ/Β με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) σε οκτώ (8) εγκαταστάσεις του ΟΑΚ Α.Ε., προτεινόμενης ισχύος 1.120 KW.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Φώτης Καζάσης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ ΟΑΚ Α.Ε. και Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο Οργανισμός προχωρά στην ανάθεση της μελέτης για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ. Το παραδοτέο της μελέτης θα τεθεί στη συνέχεια σε διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο ίδιο πλαίσιο είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον ΟΑΚ Α.Ε. η διαδικασία ένταξης της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για το ΒΟΑΚ στο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ. Παράλληλα ολοκληρώθηκε από την αρμόδια επιτροπή η τεχνική αξιολόγηση του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας του ΒΟΑΚ». Η επιτροπή συνεχίζει το έργο της με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται η εκπόνηση διαφόρων κατηγοριών μελετών που θα απαιτηθούν για την ολοκληρωμένη παρέμβαση στο θέμα της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook