Οχι στα δέκα ευρώ - "Ναι" σε ένα μικρό αντίτιμο αν και εφόσον...

Με αφορμή την πρόταση της "Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων", ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει αντίτιμο 10 ευρώ στους επισκέπτες των παραλιών του Μπάλου και του Ελαφονησίου (με στόχο τον περιορισμό του όγκου των επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος), ο Δήμαρχος Κισσάμου Θεόδωρος Σταθάκης είπε όχι σε μια τέτοια αύξηση προτείνοντας ωστόσο μια εναλλακτική.

"Σε καμία περίπτωση δε συμφωνούμε να υπάρχει ένα, τέτοιου είδους, αντίτιμο που θα θεωρηθεί ως "επιβολή ποινής" για τους επισκέπτες της παραλίας του Μπάλου και του Ελαφονησίου. Δεδομένα οι περισσότεροι επισκέπτες των παραλιών αυτών θα αποφύγουν να τις επισκεφτούν. Από την άλλη, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο, δε θα αποτελέσει ένα οικονομικό μέτρο που θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο μας να εισπράξει τεράστια ποσά.  Σαφώς, το τέλος που θα επιβληθεί θα πρέπει να είναι σε άμεση συνάρτηση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον επισκέπτη και με τη συνολικότερη διαχείριση της περιοχής.

Ποιο μπορεί να είναι το σκεπτικό για μια ενδεχόμενη αύξηση του αντιτίμου:

Το όποιο μεγαλύτερο τίμημα (από το ισχύον 1 ευρώ εισιτήριο στον Μπάλο) μπορεί να υπάρξει για τις παραλίες του Μπάλου και του Ελαφονησίου θα προκύψει μέσα από τις οικονομοτεχνικές μελέτες που γίνονται κάθε χρόνο, σε σχέση με τα έσοδα και τα έξοδα. Σαφώς και είμαι υπέρ του ελέγχου διαχείρισης των παραλιών. Ο κόσμος που πηγαίνει στον Μπάλο αλλά και στο Ελαφονήσι θα πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Οι επισκέπτες χρειάζεται να γνωρίζουν ποιες είναι οι ώρες που θα πηγαίνουν στην παραλία του Μπάλου και του Ελαφονησίου. Βάσει αυτής της λογικής, ο Δήμος μας θα μπορέσει να παράσχει στους επισκέπτες των παραλιών αυτών, τις υπηρεσίες που απαιτούνται και συνάδουν με τους κανόνες φιλοξενίας. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να τηρούνται οι κανόνες που άπτονται με την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής αυτής."