Δείτε τα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Βασίλη Λαμπρινού

Λιγο μετά της 2 ξεκίνησε η συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας της πλειοψηφίας, εκεί όπου ο δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός έκανε γνωστές τις αλλαγές στο δημοτικό σχήμα του Ηρακλείου.

Για πολλούς πάντως αυτός ο ανασχηματισμός δεν προκάλεσε αίσθηση καθώς πολύ περίμεναν από τον δήμαρχο να δώσει έναν αέρα ανανέωσης για ουσιαστικούς λόγους.

Με απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού ορίζεται:

Ως Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Καταγραφής και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας η κ. Στέλα Καλογεράκη – Αρχοντάκη. 

Επίσης προτείνονται: 

Ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) ο κ. Γιάννης Ρασούλης με αντιπρόεδρο τον κ. Μανώλη Χαιρέτη. 

Ως πρόεδρος της  Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου (ΔΕΠΑΝΑΛ) ο κ. Γιάννης Ξυλούρης με αντιπρόεδρο τον κ. Νίκο Αγγελάκη. 

Ως αντιπρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου (Α.Α.Η ΟΤΑ) ο κ. Μαρίνος Παττάκος. 

Επίσης,  η αρμοδιότητα για το τμήμα του ΚΕΣΑΝ μεταφέρεται από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής στην αρμοδιότητα της Αντιδημαρχίας Παιδείας. 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα στελέχη της δημοτικής αρχής που αποχωρούν από το εκτελεστικό σχήμα, για την μέχρι σήμερα σημαντική προσφορά τους: «Παραμένουν ενεργά μέλη της ομάδας, έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες και ενδεχομένως στο μέλλον να αξιοποιηθούν εκ νέου».